ข่าวสารจากชุมชน


ท่านฑูต และมาดาม จากประเทศศรีลังกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะมาศึกษาดูงาน
และถ่ายทำรายการพาฑูตตามรอยพ่อหลวง (ช่อง 11) ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกาะคู
หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2554 โดยมีนางสุรวี วงศ์ใฝ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมให้การต้อนรับ

คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
มาติดตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โดยมีนายวุฒิชัย กำไร ปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ

Advertisements

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู

จุดเริ่มต้นของ “กล้วยตากบางกระทุ่ม” มาจากกลุ่มเกษตรกรบางกระทุ่ม เป็นผู้ริเริ่มการผลิตกล้วยตากขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2547 โดยมีราษฎรบ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม เป็นผู้ริเริ่มนำกล้วยตาก “พันธุ์มะลิอ่อง” มาทดลองตาก ปรากฏว่าได้ผลสามารถนำออกจำหน่ายได้
จึงทำให้ราษฎรที่อาศัยใกล้เคียงมาศึกษาเรียนรู้ และนำไปทดลองปฏิบัติกันจนเกิดผลสำเร็จ สามารถนำออกจำหน่ายมีรายได้เป็นอาชีพรอง และบางครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลักมาจนถึงปัจจุบัน

กล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ได้ระดับ 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ.2553 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอบางกระทุ่ม มีสถานที่จำหน่ายมากมายหลายแห่ง เช่น วัดใหญ่ สนามบินพิษณุโลก ศูนย์ OTOP ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ร้านค้าที่จำหน่ายของ ที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพฯ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ ฯลฯ

สวัสดี…ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง